Clubdag 12 september 2020

Beste leden,
Het is de bedoeling dat wij op 12 september 2020 onze eerste clubdag van het seizoen 2020/2021 willen houden.
In verband met het Coronavirus (Covid-19) dienen wij ons te houden aan een aantal regels die voorgeschreven zijn door onze regering. 
Deze zijn:
  • Vaste zitplaats en niet wisselen en 1,50 m. afstand van elkaar.
  • Consumpties afhalen op de hoek van de bar en één tegelijk.
  • Bestuurstafel vrij houden voor het bestuur.
  • Bij binnenkomst handen desinfecteren en uiteraard bij toiletbezoek handen wassen.
Tenslotte willen wij uiterlijk 7 september 2020 van u weten, gezien de huidige omstandigheden, of u onze clubdag bezoekt.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur CompHobbyclub NS DOS,
Els Schouten-Verhaar 
Secretaris
 
onbekend
www.nsdos.nl

Zoeken op het internet

© 2010 NSDOS Contact